Trommeslagervej 20, 4660 Store Heddinge
webmaster.stevnsrideklub@gmail.com

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling d. 15. februar 2022

Pkt. 1: Valg af dirigent: Maria Pedersen

Pkt. 2: Valg af referent Louise Schroeder Jensen

Pkt. 3: Valg af stemmetæller Jasmin Schroeder

Pkt. 4: Formandens beretning: Da formanden desværre er syg med Corona er det næstformanden Hans Jensen der læser beretningen fra formanden op.  Endnu et år er gået med fuld knald på arrangementerne både fysiske og online. Vi har bla. Afhold miljøtræning, TREC-kursus, julehygge og fællestur. Der er afholdt 7 stævner, hvor 2 af dem var aftenstævne. Alle med stor succes. Stor tak til alle vores flittige hjælper. Det er ikke muligt at gennemfører uden jer. Vi har hårdt brug for jer og flere endnu, da der er et stort arbejde både før og efter. Til sidst håber jeg, at i vil tage godt imod bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring mht. medlemskab og mesterskab.

Pkt. 5: Revideret regnskab. Kassereren fremlagde regnskabet 2021. Der er et overskud på kr. 38.525 heraf 20.000 vi fik som årets klub 2020. Vi har brugt penge på nye spejle i ridehuset, som bliver sat op i 2022, ny bærbar pc samt 2 små computere der styre vores skærme i rytterstuen. Der er indkøbt nye møbler til rytterstuen og en bro og en låge til vores TREC. Vi slutter 2021 med 95 medlemmer 😊 Dags dato har vi 97 betalende medlemmer, det er meget overvældende. I 2022 vil vi gerne have lagt gulv i rytterstuen og hvis der er nogle ønsker til andet vi mangler så tager vi meget gerne imod forslag.

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent. Vi bibeholder det nuværende niveau.

Pkt. 7: Indkommende forslag. Bestyrelsen har forslået vedtægtsændring omkring deltagelse i klubmesterskab pkt. 2 ”Ekvipagen må ikke have startet for en anden klub under DRF i den givne disciplin i indeværende år” Dette vil vi have ændret til. ”Ekvipagen må gerne have startet for andre klubber under DRF i den givne disciplin, dog skal der være startet for SRK mindst 1 gang, hvis der er startet stævner i året” Denne ændring blev vedtaget. Bestyrelsen vil også gerne have ændret §13 stk. 5 ”Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt. Medlemmer med kontingentrestance har ikke taleret og er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen.” Bestyrelsen vil gerne have fjernet ”har ikke taleret” da vi mener at alle skal have mulighed for at komme med deres mening uanset om de er medlemmer eller ej. Dette blev vedtaget.

Pkt. 8: Valg af bestyrelsen

Formand – Hanne er ikke på valg

Næstformand – Hans er på valg ønsker genvalg– blev genvalgt

Kasserer – Louise er på valg ønske genvalg – blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem – Jasmin er ikke på valg

Bestyrelsesmedlem – Deepa er ikke på valg

Suppleanter:

Janne er på valg ønsker ikke genvalg – Karina Frandsen tiltræder

Sus er på valg ønsker genvalg – blev valgt

Revisor:

Majbritt er på valg ønsker genvalg – blev valgt.

Vi takker Janne for det gode samarbejde og for hendes deltagelse i klubbens arbejde. Hans sørger for at aflevere blomsterne til hende.

Pkt. 9: Evt. Bestyrelsen efterlyser spring ideer og erfaring til arrangementer og stævner. Her blev ønsket andre metoder og stilklasser.

Klubben fik ros for det åbne ridehus om torsdagen fra 17:00-20:00 og for alle de gode arrangementer.

Der kom forslag til Mounted games som et arrangement, dette undersøger Karina

Pkt. 10: Fejring af Rangliste vinderne. 1-3 plads fik en fin statuette og 1 pladserne fik et gavebevis til en vest med broderi fra Klindt Rideudstyr. Stor tillykke til jer alle.

Dressur Hest:

 1. Jasmin Schroeder
 2. Emma Månsson (ej mødt)
 3. Carsten Lund Meilbak (ej mødt)

Dressur Pony:

 1. Gabriella Rasmussen
 2. Emma Ellinghart
 3. Mathilde Lund Meilbak (ej mødt)

Spring Hest:

 1. Camilla Holmegaard (ej mødt)
 2. Victoria Lindhardt Houmøller (ej mødt)
 3. Celine Schroeder (ej mødt)

Spring Pony:

 1. Kathrine Pedersen
 2. Mia-Maja Moesby Hansen
 3. Emma Ellinghart

Bredde:

 1. Mia-Maja Moesby Hansen

De ej fremmødte kan afhente deres præmie efter aftale med bestyrelsen.

Pkt. 11: Hjælp til stævner og arrangementer. Vi mangler desværre rigtig meget hjælp til stævner og arrangementer, vi vil rigtig gerne undgå at skulle indføre tvunget hjælp i klubben, derfor forslår bestyrelsen at der bliver lavet et point system. Det vil sige at hver gang man har hjulpet 3 timer så får man et lod i puljen, så jo flere gange man hjælper 3 timer jo flere lodder får man. Sidst på året bliver der så trukket lod i blandt alle dem der har hjulpet om næste års betalt medlemskab.

Dette forslag blev taget godt imod så det prøver vi. Bestyrelsen skal blive bedre til at informere om at det er alle der kan hjælpe også selvom man ikke er medlem af klubben. Hvis man selv skal starte til et stævne så er det helt fint at meddele at man gerne vil hjælpe, men at tiden først kan fastsættes når starttiden kendes.

Vi takker for en god og hyggelig generalforsamling og glæder os til endnu et år.

Bestyrelsen i Stevns Rideklub