Trommeslagervej 20, 4660 Store Heddinge
webmaster.stevnsrideklub@gmail.com

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler

Nedenstående sikkerhedsregler fra DRF er minimumskrav og hvis disse ikke bliver overholdt, kan det betyde at SRK ekskluderes af DRF. Reglerne gælder medlemmer af SRK, og anbefales til alle der omgås heste.

– Al ridning foregår på eget ansvar.

– ALLE skal bære godkendt ridehjelm under ridning uanset alder.

– ALLE under 13 år skal bære godkendt ridehjelm under ophold med hesten/ponyen.

– ALLE bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

– HUSK aldrig at springe uden sikkerhedsvest hvis du er under 18 år

– HUSK aldrig at trække med hest/pony uden træktov eller trense

– HUSK aldrig at binde vikle træktov eller longe rundt om hånden eller på anden måde fastgøre dig til hesten/ponyen – det er farligt

– Personer der opholder sig ved ridebaner, ridehallen, stald og ved heste skal forholde sig roligt – ingen løber eller råber i nærheden af hesten

– Al færdsel både til fods, på cykel, knallert, i bil og med trailer m.m. skal foregå med omtanke og i passende tempi

– HUSK altid at behandle hesten/ponyen godt: Ikke flå, save eller rive den i munden, aldrig bruge pisk og sporer til at afstraffe med

– HUSK at tage hensyn til de andre ryttere og heste/ponyer

– Brug af mobil under ridning gøres med omtanke og hensyntagen til evt. andre ryttere

Ridehus/bane

– I ridehallen/på banen må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere

Terræn

– Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

– Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter

– Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken

– Anbefal rytterne altid at medbringe en mobiltelefon

Når ulykken sker

Stands ulykken

1. Giv livreddende førstehjælp

2. Tilkald den nødvendige hjælp

3. Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet

4. Synlige og tilgængelige opslag med vigtigste telefonnumre

5. Sørg for at have kontaktinformationer på pårørende til alle medlemmer

6. Evaluer alle ulykker med henblik på fremtidig forebyggelse og eventuelle ændringer i klubbens sikkerhedsvejledning

7. Kend klubbens og stævnepladsens GPS koordinator

GENTAGNE BRUD PÅ OVENSTÅENDE SIKKERHEDSREGLER VIL FØRE TIL EKSKLUDERING AF STEVNS RIDEKLUB!