Trommeslagervej 20, 4660 Store Heddinge
webmaster.stevnsrideklub@gmail.com

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018!

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018!

Dato: 20. februar
Tid: 19-21
Sted: Stald Vesterskov, Trommeslagervej 20, 4660 Store Heddinge

Så er det tid til årets generalforsamling i Stevns Rideklub. Vi ser tilbage på et år, hvor vi desværre blev nødt til at aflyse vores klubmesterskab, men ellers har været præget af god stemning og gode arrangementer.

Vi skal desværre også tage afsked med flere bestyrelsesmedlemmer i år, men det giver blot plads til nye stærke kræfter, der vil være med i et team, der giver klubbens medlemmer masser af gode og sjove stunder i året, der kommer.

Er du en af klubbens nye bestyrelsesmedlemmer?

Vil du være med der, hvor du kan være med til at forme klubben og der, hvor beslutningerne tages? Som medlem af bestyrelsen bliver du en del af et sjovt team, og samtidig får du maksimal indflydelse på din rideklub. Der er altid brug for nye kræfter og idéer til aktiviteter og stævner, og derfor er der brug for dig!

Ved du allerede nu, at du vil stille op til bestyrelsen – så skriv til næstformand Andrea: almarchsteiner@gmail.com eller tlf. 6072 1418. Du kan også vente til generalforsamlingen med at melde, at du ønsker at stille op.

Program

  • Dagsorden generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af juniorrepræsentanter
10. Valg af 2 suppleanter samt 1 juniorsuppleant
11. Valg 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

  • Præmieoverrækkelse til Ranglistevinderne i 2017

Bestyrelsesmedlemmer på valg

Bestyrelsesmedlemmer på valg

Hanne Schnack – modtager genvalg

Andrea Marchsteiner – modtager ikke genvalg

Mette Holde Sidor – modtager ikke genvalg

Tina Skovlund Christensen – modtager ikke genvalg

Anders Hermansen – modtager ikke genvalg

Suppleanter på valg

Fie Munch – modtager ikke genvalg

Christina Sveigaard – modtager ikke genvalg

Melanie Christiansen (juniorsuppleant)

Tid og sted

Deltag i generalforsamlingen tirsdag d. 20. februar. Vi starter kl. 19 og forventer at være færdige senest kl. 21.

Generalforsamlingen afholdes på Stald Vesterskov, Trommeslagervej 20, 4660 Store Heddinge.

Det er gratis for alle medlemmer at deltage i generalforsamlingen, og du kan tilmelde dig til næstformand Andrea på almarchsteiner@gmail.com eller tlf. 6072 1418.

Vi glæder os til at se jer!